Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu. CLP 2017 Rīkojies tūlīt!

Publicēts: 18.05.2017

No 2017. gada 1. jūnija ķīmiskiem maisījumiem jābūt marķētiem saskaņā ar CLP regulu.

 

Plašāka informācija pieejama šeit:

http://www.meteo.lv/lapas/clp-2017-rikojies-tulit?id=2233